Turvallisuus

PikkuLitenin käytön turvallisuus
PikkuLiten on tuote, joka seisoo tukevasti paikoillaan etenkin jos mökki asetetaan tasaiselle alustalle esim. betonilattialle, terassille tai tasaiselle kivetykselle. Mökin paino on noin 60 kg. Mikäli mökkiä käyttävät hyvin vilkkaat lapset ja leikki on ns. rajua  (tämä koskee myös päiväkoteja ja julkisia tiloja) suosittelemme mökin kiinnittämistä lattiaan tai seinään esim. kulmarautojen avulla .

Mikäli asetat mökin hieman epätasaiselle tai kostealle alustalle esim. nurmikolle tai mikäli tuote ei tule seinää vasten vaan lapset pääsevät leikkimään myös mökin takana, suosittelemme hankkimaan mökin alle sen taaksepäin kallistumista estävät laudat. Lautojen avulla mökki saadaan myös hieman irti maasta, ettei mökin pohja ole jatkuvassa kosketuksessa mahdollisesti kostean maaperän kanssa.

Mahdollisia kiinnitystapoja ja mökkiin sopivien helojen mittoja
Kiinnitys terassiin
Kiinnitys terassiin; rautoja 2 -4 kpl (mökin lyhyille sivuille ulkopuolelle keskelle tai etu-ja takakulmiin), sopiva kulmaraudan mitta:
90x90x2,5 x65mm. Mökin sivuseinän alareunan paksuus on kiinnityskohdasta 60mm ja kiinnityksessä voi käyttää esim. kulmaraudan reikiin sopivia kuusioruuveja. Terassin kiinnityshela valitaan kiinnitettävän pinnan materiaalin mukaan.

Kiinnitys seinään
Seinään kiinnitys (raudat asetetaan keskelle pystyseinää); rautoja 2 kpl, sopiva kulmaraudan mitta: 94x50x3x50mm. Mökin sivuseinän paksuus on kiinnityskohdasta 15mm ja kiinnityksessä voi käyttää esim. kulmaraudan reikiin sopivia kuusioruuveja. Seinän kiinnityshela valitaan kiinnitettävän pinnan materiaalin mukaan.

Kun mökki asetetaan esim. kostealle nurmelle

Hankitaan 2 kpl säänkestävää lautaa, mitat 95 x 28, pituus 90 cm. Laudat asetetaan mökin alle mökin sivuihin (lyhyet sivut) niin että laudat ovat etureunan ja ulkoreunan kanssa tasan, mutta lauta jatkuu mökin taakse 30 cm. Laudat voidaan kiinnittää mökkiin esim. lattaraudalla, mitat 50 x 200 x 2,0mm. Raudat kiinnitetään sivuseinien alareunaan (lattiaelementtiin)keskelle rautoihin sopilla ruuveilla.